Poradnia psychologicznapomoc psychologicznapsycholog_wrocławpsychologpomoc psychologiczna
psychoterapiatrening interpersonalnybadania kierowcówpozwolenie na brońrekrutacja
 Psycholog Mgr Agata Kos

Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych
oraz Psychologów Transportu w Polsce.
Psycholog Służby Medycyny Pracy.

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Kadrami w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej, Psychologię Transportu na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiele szkoleń z zakresu psychoterapii oraz szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Wpisana jest do rejestru psychologów posiadających kwalifikacje do przeprowadzania badań, orzecznictwa oraz psychoedukacji dotyczącej Psychologii Transportu. Posiada uprawnienia licencyjne w zakresie specjalistycznej diagnostyki psychologicznej oraz orzecznictwa osób posiadających lub/i ubiegających się o posiadanie broni, kandydatów na stanowiska sędziego, prokuratora, komornika oraz kuratora sądowego.
Współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnych
z pełnosprawnymi "GODNE UWAGI"


 Posiada szerokie doświadczenie kliniczne jako psycholog - młodszy asystent stacjonarnego oddziału diagnostyczno - terapeutycznego
w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej
Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu.

biegły sądowy orzekający w sprawach karnych
dla Sądu Rodzinnego We Wrocławiu.

kurator społeczny w Rodzinnym Sądzie Rejonowym we Wrocławiu.

psycholog - trener prowadzący treningi
i warsztaty dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży.

psycholog pracujący z osobami z zaburzeniami psychicznym i psychiatrycznymi, uzależnionymi
od alkoholu, narkotyków lub/i innych substancji psychoaktywnych.

psycholog prowadzący działalność psychoterapeutyczną z osobami dorosłymi pozostającymi na emigracji w Wielkiej Brytanii.

Oraz doświadczenie w zakresie zarządzania i procesach rekrutacji biorących udział przy zatrudnieniu.

 

 
 


Współpraca


Elżbieta Rychter

Dyplomowany Instruktor Terapii Zajęciowej.
Ukończyła jedne z nielicznych w Polsce Medyczne Studium Zawodowe w Branicach o kierunku Instruktor Terapii Zajęciowej.
Szkoła ta przygotowała ją do zawodu i pracy zarówno z ludźmi dorosłymi jak i dziećmi.
Podczas edukacji otrzymała solidne podstawy medyczne, które umożliwiły jej pracę z pacjentem psychiatrycznym, neurologicznymi i innymi.
Karierę zawodową zaczęła we Wrocławiu,
w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, na oddziale przyjęciowo diagnostycznym co dało jej olbrzymie doświadczenie w pracy z osobami chorymi psychicznie, uzależnionymi jak rownież z osobami z zaburzeniami osobowości i innymi.
W trakcie wieloletniej pracy zawodowej odbyła wiele szkoleń i staży, w tym praktykę na oddziale leczenia i rehabilitacji uzależnień.

 Zapoznała się z intensywnym programem terapii oraz metodami leczenia osób uzależnionych.
Uczestniczyła w kursie z pedagogiki zabawy, który pozwolił pozyskać jej zdolności wykorzystywania zabawy do celow integracyjnych grupy.
W ramach doskonalenia zawodowego brała udział w licznych konferencjach, między innymi organizowanych przez Akademię Muzyczną, które uczyły i pokazywały w jaki sposób można wykorzystywać muzykę w oddziaływaniach terapeutycznych na ludzi.
Zdobyte umiejętności doskonaliła rownież podczas szkoleń z zakresu choreoterapii gdzie wykorzystywana jest muzyka, ruch, praca z ciałem jako narzędzie terapeutyczne.
Wiedzę z zakresu terapii poszerzała biorąc udział w konferencjach i sympozjach poświeconych rożnym dziedzinom oddziaływań na klienta - pacjenta.

 


Na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę dotyczącą farmakoterapii osób chorujacych psychicznie.
Przez wiele lat współpracowała z różnymi stowarzyszeniami. Prowadziła zajęcia indywidualne i grupowe - psychoedukacjne i treningowe dla osób psychicznie chorych w Stowarzyszeniu "Nie Jesteś Sam" oraz Wrocławskim Ośrodku Rehabilitacji "Art". Doświadczyła również pracy w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym we Wrocławiu na oddziale psychogeriatrii, prowadząc zajęcia z osobami starszymi, wymagającymi dużo uwagi i cierpliwości.
Aktualnie wspópracuje ze stoważyszeniem na rzecz integracji dzieci niepełnosprawnyh z pełnosprawnymi "Godne Uwagi", oraz współpracuje jako koordynator działań terapeutycznych, konsultant do pracy z osobami chorymi psychicznie i ich rodzinami, trener i kooterapeuta terapii grupowej w CDPiT Introwertus.